Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải sách bài tập Địa lí 7

Bình chọn:
3.4 trên 37 phiếu

Giải bài tập Địa lý 7, Học tốt Sách bài tập (SBT) Địa lý 7

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết sách bài tập (SBT) Địa lí 7, bài tập thực hành Địa lý 7 về Các thành phần nhân văn của môi trường, Các môi trường Địa lý, Thiên nhiên và con người ở các châu lục....
 • Bài 1: Dân số - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 5 đến trang 7 SBT Địa lí 7. Câu 2. Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây :

 • Bài 6: Môi trường nhiệt đới - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 16 đến trang 18 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào SGK, kiến thức đã học hoàn thành sơ đồ dưới đây :

 • Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 18 đến trang 20 SBT Địa lí 7. Câu 2. Quan sát hình 7.1 và hình 7.2 tr.23 SGK, kết hợp với SGK và kiến thức đã học, hãy hoàn thành sơ đồ sau :

 • Bài 13: Môi trường đới ôn hòa - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 31 đến trang 33 SBT Địa lí 7. Câu 2. Chọn các cụm từ : khí hậu ôn đới hải dương, khí hậu ôn đới lục địa, khí hậu địa trung hải ghi vào các sơ đồ dưới đây sao cho chính xác:

 • Bài 21: Môi trường đới lạnh - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 50 đến trang 51 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hãy ghi chữ Đ vào ô vuông ở ý đúng, chữ S vào ô vuông ở ý sai :

 • Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng - SBT

  Giải câu 1, câu 2, câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 57 đến trang 58 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào hình 25.1-Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia trên thế giới (năm 2000), tr.80 SGK, kết hợp với bản đồ các nước trên thế giới, em hãy hoàn thành bảng dưới đây :

 • Bài 26: Thiên nhiên châu Phi - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 60 đến trang 62 SBT Địa lí 7. Câu 2. Ghi trên hình 6 tên các con sông lớn : các khối núi, các dãy núi lớn, các bồn địa, các sơn nguyên, các hồ lớn ở châu Phi.

 • Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 62 đến trang 63 SBT Địa lí 7. Câu 2. Trong các ý dưới đây, hãy đánh dấu x vào ô vuông ý không thuộc về đặc điểm khí hậu châu Phi.

 • Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 67 đến trang 68 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều

 • Bài 30: Kinh tế châu Phi - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 68 đến trang 70 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

 • Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo) - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 71 đến trang 72 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành các sơ đồ dưới đây : xuất khẩu, nhập khẩu của các nước châu Phi.

 • Đề kiểm tra học kì 1

  Giải từ câu 1 đến câu 7, giải bài tập lí thuyết từ trang 78 đến trang 79 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dân cư phân bố tập trung ở

 • Bài 35: Khái quát châu Mĩ - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 82 đến trang 83 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các thành chủng tộc người ở châu Mĩ.

 • Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 83 đến trang 85 SBT Địa lí 7. Câu 2. Qua sơ đồ em vừa hoàn thành ở câu 1, hãy cho biết tại miền núi Cooc-đi-e và miền núi A-pa-lat ở Bắc Mĩ có thể phát triển được những ngành kinh tế nào ?

 • Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 85 đến trang 86 SBT Địa lí 7. Câu 2. Căn cứ vào câu dưới đây :

 • Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 87 đến trang 88 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào bảng thống kê dưới đây (năm 2001) :

 • Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 98 đến trang 99 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải sao cho đúng :

 • Bài 51: Thiên nhiên châu Âu - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 111 đến trang 112 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dùng gạch nối, nối những ô chữ dưới đây để nêu đúng sự phân bố, đặc điểm của núi già, núi trẻ, đồng bằng châu Âu :

 • Bài 55: Kinh tế châu Âu - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 120 đến trang 122 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ về ngành kinh tế nông nghiệp ở châu Âu.

 • Bài 56: Khu vực Bắc Âu - SBT

  Giải câu 1, câu 2, câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 123 đến trang 124 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào sơ đồ dưới đây :

 • Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 125 đến trang 126 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào SGK, kết hợp với quan sát hình 57.1 - Lược đồ tự nhiên khu vực Tây và Trung Âu, tr. 172 SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây.

 • Bài 58: Khu vực Nam Âu - SBT

  Giải từ câu 1, câu 2, câu 3.1, câu 3.2, câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 127 đến trang 129 SBT Địa lí 7. Câu 2. Quan sát hình 58.1 -Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Âu, tr. 175 SGK :

 • Bài 59: Khu vực Đông Âu - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 130 đến trang 131 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau :

 • Bài 60: Liên minh Châu Âu - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 132 đến trang 133 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào sơ đồ dưới đây :

 • Đề kiểm tra học kì 2

  Giải từ câu 1 đến câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 134 đến trang 135 SBT Địa lí 7. Câu 2. Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao và có hiệu quả.