Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập hóa học 12 Nâng cao, Hóa 12 Nâng cao - Để học tốt hóa học 12 Nâng cao

Bình chọn:
4.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Hóa học 12 Nâng cao

CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT

CHƯƠNG 2. CACBOHIĐRAT

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG - HÓA 12 NÂNG CAO