Trang chủ

Giải sách bài tập Lịch sử 10

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10, Học tốt sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi bài tập lý thuyết, bài tập vận dụng, thực hành trong sách bài tập (SBT) Lịch sử 10
 • Bài 2: Xã hội nguyên thủy - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, bài tập từ trang 9 đến trang 12 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Do đâu mà có tư hữu? Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thuỷ như thế nào ?

 • Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 7, bài tập từ trang 13 đến trang 16 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Hãy lựa chọn rồi điền từ hoặc cụm từ cho trước dưới đây vào chỗ trống (...) cho phù hợp với nội dung lịch sử.

 • Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 9, bài tập từ trang 21 đến trang 27 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành và xác lập như thế nào dưới thời Tần - Hán ?

 • Đề kiểm tra Lịch sử 10 - SBT

  Giải đề kiểm tra, bài tập trang 58 SBT Lịch sử 10. Câu 2. Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nuớc ?

 • Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 10, bài tập từ trang 59 đến trang 64 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào □ trước ý sai.

 • Bài 39: Quốc tế thứ hai - SBT

  Giải bài 1, bài 2, bài tập từ trang 153 đến trang 154 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để xác định những nội dung cho trước dưới đây tương ứng với Quốc tế thứ nhất hay Quốc tế thứ hai.

 • Đề kiểm tra học kì II Lịch sử 10 - SBT

  Giải đề kiểm tra học kì II, bài tập trang 157 SBT Lịch sử 10. Câu 2. Nguyên nhân, những nét chính vế diễn biến cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Bài giải mới nhất

Các môn khác - Lớp 10