Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập Lịch sử 7

Bình chọn:
4 trên 87 phiếu

Giải bài tập lịch sử 7, Lịch sử 7 - Để học tốt lịch sử 7

Giải bài tập lịch sử lớp 7 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập lịch sử 7 giúp để học tốt môn lịch sử 7
 • Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 15 Lịch sử 7. Bài 2. Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh - Thanh đã được nảy sinh như thế nào ?

 • Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 17 Lịch sử 7. Bài 2. Em hãy nêu những nghề thủ công truyền thống và những hàng thủ công nổi tiếng của Ấn Độ mà em biết.

 • Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 46 Lịch sử 7. Bài 2. Trình bày những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lý.

 • Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 81 Lịch sử 7. Bài 2. Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần theo trình tự thời gian và nội dung (niên đại và sự kiện).

 • Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 86 Lịch sử 7. Bài 2. Nhận xét về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm 1418 - 1423

 • Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 89 Lịch sử 7. Bài 2. Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

 • Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 96 Lịch sử 7. Bài 2. Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong công cuộc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp?

 • Bài 21: Ôn tập chương IV

  Giải bài 1, giải bài tập lí thuyết trang 104 Lịch sử 7. Bài 1. Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học, sử học nổi tiếng thời Lý – Trần và Lê sơ.

 • Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 116 Lịch sử 7. Bài 2. Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII – XVIII.

 • Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 122 Lịch sử 7. Bài 2. Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn từ đầu ?

 • Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 125 Lịch sử 7. Bài 2. Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Rạch Gầm - Xoài Mút.

 • Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 127 Lịch sử 7. Bài 2. Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào?

 • Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 131 Lịch sử 7. Bài 2. Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc

 • Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

  Giải bài 1, giải bài tập lí thuyết trang 148 Lịch sử 7. Bài 1. Em hãy lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.

 • Bài 30: Tổng kết

  Giải bài 1, giải bài tập lí thuyết trang 148 Lịch sử 7. Bài 1. Lập bảng thống kê những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.