Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập Tin học 8

Bình chọn:
3.3 trên 35 phiếu

Tin học lớp 8, giải bài tập tin học lớp 8 - Để học tốt tin học 8

Giải bài tập tin học lớp 8 đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành tin học 8 giúp để học tốt môn tin 8
 • Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Tin học 8. Câu 1: Trong ví dụ về rô bốt , nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình , rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không ? ...

 • Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 26 SGK Tin học 8. Câu 1: Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia,,,

 • Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33 SGK Tin học 8. Câu 1: Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?....

 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 50 SGK Tin học 8. Câu 1: Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiện?...

 • Bài 7: Câu lệnh lặp

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 60 SGK Tin học 8. Câu 1: Cho một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống hàng ngày...

 • Bài 9: Làm việc với dãy số

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 78 SGK Tin học 8. Câu 1: Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình...