Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 89 đến trang 90 SBT Địa lí 7. Câu 2. Qua sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy chọn các cụm từ : các ngành công nghiệp truyền thống, các ngành công nghiệp mới ghi vào ô trống trong các sơ đồ về các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ dưới đây sao cho chính xác :

Trả lời :


Câu 2 trang 89 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Qua sơ đồ dưới đây :

Em hãy : 

Phân tích khả năng cạnh tranh của khối kinh tế này.

Trả lời :

Khối ngành kinh tế này được thành lập để kết hợp thế mạnh của cả 3 nước, tạo nên một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên trường thế giới.

Hoa Kì và Ca-na-đa là hai nước có nền kinh tế phát triển cao, công nghệ hiện đại. Mê-hi-cô có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ. Sự kết hợp của 3 nước đã :

+ Tạo ra sức mạnh tổng hợp để cạnh tranh trên thị trường thế giới

+ Tạo điều kiên cho việc chuyển giao công nghệ từ Hoa Kì, Ca-na-đa sang mê-hi-cô

+ Tận dụng được nguyên liệu, lao động của Mê-hi-cô

+ Mở rộng thị trường nội địa.


Câu 3 trang 90 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ sơ đồ)

Dựa vào bảng số liệu tr. 124 SGK em hãy:

a, Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của các nước trong bảng.

b,Từ biểu đồ tên, cho biết vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế ở Bắc Mỹ.

Trả lời:

Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi nước: Ca-na-đa và Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%.


Câu 4 trang 90 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy nối cột A (tên nước) với các ý ở cột B (vùng công nghiệp phát triển) để đúng các vùng công nghiệp phát triển của các nước Bắc Mĩ.

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me