Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 87 đến trang 88 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào bảng thống kê dưới đây (năm 2001) :

Câu 1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ điều kiện và nguyên nhân làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển ở trình độ cao : 

Trả lời :


Câu 2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ sơ đồ)

Dựa vào bảng thống kê dưới đây (năm 2001) :

Em hãy:

a, Tính sản lượng lương thực có hạt bình quân đầungười của ba nước vào cột 4 của bảng trên

b, Vẽ biểu đồ so sánh bình quân lương thực có hạt/người của ba nước.

Trả lời:

a, Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người:

- Ca-na-da: 1,427 kg/người

- Hoa Kì: 1,130 kg/người

- Mê-hi-cô: 0,296 kg/người

b, Biểu đồ so sánh bình quân lương thực có hạt/người của ba nước Ca-na-đa, Hoa Kỳ, Mê-hi-cô


Câu 3 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 38.2 - Lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ, tr.120 SGK, em hãy :

a) Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

b) Kết hợp với SGK, nêu nhận xét về sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

Trả lời :

a) 

b) Nhận xét :

Sự phân các điều kiện tự nhiên từ bắc xuống nam, từ tây sang đông có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.


Câu 4 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Cho biết ý kiến của em về câu dưới đây :

Một hạn chế của sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nhiều nông sản có giá thành cao nên bị cạnh tranh mạnh trên thị trường.

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

a) Đúng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me