Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 98 đến trang 99 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải sao cho đúng :

Câu 1 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 2 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải sao cho đúng :

Sự phân chia quyền sử dụng đất đai ở Trung và Nam Mĩ như vậy có ảnh hưởng gì đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân ?

Trả lời :

Sự phân chia quyền sử dụng đất đai ở Trung và Nam Mĩ như vậy có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân :

- Các đại điền trang chỉ chiếm 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác và đồng cỏ chăn nuôi

- Phần lớn nông dân lại không có ruộng, phải đi làm thuê

Hậu quả :

+ Ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất vì người dân không có điều kiện để cải tiến kĩ thuật, bị phụ thuộc vào đại điền trang, năng suất lao động thấp. Trong khi xuất khẩu các nông sản nhiệt đới nhưng lại phải nhập khẩu lương thực.


Câu 3 trang 99 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Hãy giải thích tại sao kết quả của cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ lại hạn chế.

Trả lời :

Do vấp phải sự chống đối của đại điền chủ và công ty nươc ngoài vì chưa có những chính sách hợp lí, chưa thật sự đãi ngộ với họ, để họ tự nguyện, hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích nhà nước, lợi ích quốc gia. 


Câu 4 trang 99 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ sau :

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me