Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải câu 1, câu 2, câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 8 đến trang 8 SBT Địa lí 7. Câu 2. Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột so sánh:

Câu 1 trang 8 SBT Địa lí 7

Em hãy nối ô chữ 1, 2 với các ô chữ ở cột giữa để được một sơ đồ đúng:

Trả  lời :


Câu 2 trang 8 SBT Địa lí 7

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: 

a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột so sánh:

Diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011.

b) Tính mật độ dân số của các châu lục, ghi vào bảng trên. Nêu nhận xét.

Trả lời :

a) Biểu đồ hình cột so sánh diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011

b) Bảng mật độ dân số của các châu lục:

Nhận xét : 

Theo bảng số liệu cho ta thấy :

- Châu Á có số dân đông nhất thế giới là 4216 triệu người đồng thời cũng là châu lục có mật độ dân số cao nhất thế giới là 132 người/km2

- Châu Đại Dương có số dân thấp nhất thế thế giới là 37.1 triệu người và có diện tích thấp nhất là 9.275 triệu km2 đồng thời là châu lục có mật độ dân số thấp nhất là 4 người/km2.

- Châu Phi, châu Âu và châu Mĩ là ba châu lục có số dân, diện tích và mật độ dân số trung bình, có sự chênh lệch thấp.


Câu 3 trang 9 SBT Địa lí 7

Hãy nối các ô chữ ở cột A, cột B và cột C sao cho đúng:

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me