Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 118 đến trang 120 SBT Địa lí 7. Câu 2. Cho hai ô chữ :

Câu 1 trang 118 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào hình 54.1 tr. 160 SGK, hoàn thành sơ đồ sau :

Trả lời :


Câu 3 trang 119 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào những câu dưới đây:

- Tây Âu có nhiều cùng có mật độ dân số cao(các đồng bằng, các thung lũng lớn, các vùng duyên hải) trên 125 người/km2.

- Bắc Âu và những vùng núi cao, dân cư thưa thớt khoảng 25 người/km2).

a, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số giữa các vùng trên ở châu Âu:

b, Kết hợp với quan sát hình 54.3, tr. 162 SGK, nêu nhận xét về tình hình phân bố dân cư ở châu Âu.

Trả lời:

a,

 

b, Dân cưu phân bố không đồng đều

Tập trung đông ở phía Trung, Tây và Nam Âu. Thưa ở phía Bắc và vùng núi cao

Nguyên nhân: dân cư tập trung đông do khí hậu thuận lợi, giao thông vân tải thuận tiện...


Câu 2 trang 119 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Cho hai ô chữ :

Em có thể nối hai ô chữ trên với ô chữ nào trong sơ đồ dưới đây :

Trả lời : Nối bên trên ô : Những vấn đề KT-XH ở châu Âu cần được giải quyết


Câu 4 trang 120 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào hình 54.3 tr.162 SGK, hoàn thành bảng dưới đây :

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me