Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập Tin học 11

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tin học lớp 11, giải bài tập tin học lớp 11 - Để học tốt tin học 11

Giải bài tập tin học lớp 11 đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành tin học 11 giúp để học tốt môn tin 11
 • Bài tập và thực hành 1

  Giải câu 1 đến câu 10 trang 35 SGK Tin học 11. Câu 1: Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến...

 • Bài tập và thực hành 2

  Giải câu 1 đến câu 5 trang 50 SGK Tin học 11. Câu 1: Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if - then...

 • Bài tập và thực hành 4

  Giải câu 1, 2 trang 65 SGK Tin học 11. Câu 1: Sau khi nhập chương trình, cho chương trình chạy và nhập số phần tử của dãy...

 • Tóm tắt chương IV

  Giải câu 1 đến câu 11 trang 79, 80 SGK Tin học 11. Câu 1: Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc...

 • Tóm tắt chương V

  Giải câu 1 đến câu 4 trang 89 SGK Tin học 11. Câu 1: Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp...

 • Bài tập và thực hành 6

  Giải câu 1 trang 103 SGK Tin học 11. Câu 1: Hai thủ tục CatDan(s1,s2) và CanGiua(s) sẽ được dùng trong một chương trình để làm một dòng chữ chạy trên màn hình...

 • Bài tập và thực hành 7

  Giải câu 1 trang 105 SGK Tin học 11. Câu 1: Câu này nhằm mục đích tìm hiểu việc xây dựng các hàm và thủ tục thực hiện tính độ dài các cạnh...

 • Bài tập và thực hành 8

  Giải câu 1 trang 115 SGK Tin học 11. Câu 1: Chương trình vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên”, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên...

 • Tóm tắt chương VI

  Giải câu 1 đến câu 4 trang 117 SGK Tin học 11. Câu 1: Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm...