Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải câu 1, câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 28 đến trang 30 SBT Địa lí 7. Câu 1. Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng đặc điểm khí hậu của các loại môi trường đới nóng (Ví dụ : a-2) :

Câu 1 trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng đặc điểm khí hậu của các loại môi trường đới nóng (Ví dụ : a-2) :

Trả lời :

Nối a - 2, b -3, c -4, d - 1.


Câu 3 trang 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây : 

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me