Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn Văn 8 - Chân trời sáng tạo

Bài 6. Tình yêu Tổ Quốc (Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường)

 • Soạn bài Qua Đèo Ngang lớp 8 Chân trời sáng tạo

  Soạn bài Qua Đèo Ngang trang 9, 10 SGK Ngữ Văn 8 - Chân trời sáng tạo tập 2. Cách ngắt nhịp của câu thơ thứ bảy có gì đặc biệt? Cách ngắt nhịp đó giúp em hình dung như thế nào về tâm trạng của tác giả?

 • Soạn bài Lòng yêu nước của nhân dân ta lớp 8 Chân trời sáng tạo

  Soạn bài Lòng yêu nước của nhân dân ta lớp 8 Chân trời sáng tạo trang 11, 12 SGK Ngữ Văn 8 - Chân trời sáng tạo tập 2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là một trong những biểu hiện của lòng yêu nước. Viết một đoạn văn khoảng sáu câu, nêu một số việc mà em đã hoàn thành tốt và lí giải vì sao những việc đó có thể thể hiện lòng yêu nước của em.

 • Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 12 lớp 8 Chân trời sáng tạo

  Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 12 SGK Ngữ Văn 8 - Chân trời sáng tạo tập 2. Viết đoạn văn (khoảng bốn đến năm câu) nêu cảm nhận của em về bài thơ Qua Đèo Ngang, trong đó có ít nhất một câu hỏi tu từ. Sau đó, cho biết câu hỏi ấy có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung của đoạn văn.

 • Soạn bài Chạy giặc lớp 8 Chân trời sáng tạo

  Soạn bài Chạy giặc trang 13 SGK Ngữ Văn 8 - Chân trời sáng tạo tập 2. Trong sáu câu đầu, hình ảnh chạy giặc của người dân được gợi tả bằng những từ ngữ nào? Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ và chỉ ra tác dụng của chúng.

 • Soạn bài Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội lớp 8 Chân trời sáng tạo

  Soạn bài Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội trang 13 SGK Ngữ Văn 8 - Chân trời sáng tạo tập 2. Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia hoặc chứng kiến. Trong bài viết có kết hợp với hai yếu tố miêu tả và biểu cảm.

 • Soạn bài Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác lớp 8 Chân trời sáng tạo

  Soạn bài Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác trang 15 SGK Ngữ Văn 8 - Chân trời sáng tạo tập 2. Em được tham dự buổi thuyết trình của học sinh trong trường về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng. Hãy lắng nghe và ghi tóm tắt nội dung của các bài thuyết trình.

 • Soạn bài Ôn tập trang 16 lớp 8 Chân trời sáng tạo

  Soạn bài Ôn tập trang 16 SGK Ngữ Văn 8 - Chân trời sáng tạo tập 2. Ghi lại ít nhất hai kinh nghiệm về cách nghe và tóm tắt bài thuyết trình. Từ những gì đã học trong bài này, em hiểu thế nào là tình yêu Tổ quốc?

 • Soạn bài Nam quốc sơn hà lớp 8 Chân trời sáng tạo

  Soạn bài Nam quốc sơn hà trang 7, 8, 9 SGK Ngữ Văn 8 - Chân trời sáng tạo tập 2. Theo em, bài thơ đã tuân thủ quy định về luật, niêm, vần, đối của một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt luật Đường như thế nào?

Bài 7. Yêu thương và hi vọng (Truyện)

Bài 8. Cánh cửa mở ra thế giới (Văn bản thông tin)

Bài 9. Âm vang của lịch sử (Truyện lịch sử)

Bài 10. Cười mình, cười người (Thơ trào phúng)

Ôn tập cuối học kì 2

Bài giải mới nhất

Các môn khác - Lớp 8