Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập Địa lí 9

Bình chọn:
3.9 trên 28 phiếu

Địa lý lớp 9, giải bài tập địa lý 9 - Để học tốt địa lý 9

Giải bài tập địa lý lớp 9 đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý SGK 9 giúp để học tốt môn địa 9
 • Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 10 Địa lí 9. Bài 2. Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta.

 • Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

  Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 47 Địa lí 9. Bài 2. Dựa vào hình 12.3 (SGK trang 45) và hình 6.2 (SGK trang 21), hãy xác định các trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta.

 • Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 65 Địa lí 9. Bài 2. Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế - xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ ?

 • Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 79 Địa lí 9. Bài 2. Sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào ? Đồng bằng sông Hồng có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực ?

 • Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

  Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 85 Địa lí 9. Bài 2. Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có những đặc điểm gì?

 • Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 94 Địa lí 9. Bài 2. Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có những đặc điểm gì? Tại sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây?

 • Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 99 Địa lí 9. Bài 2. Dựa vào bảng số liệu trang 26.3 (trang 99 SGK ), vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 và nêu nhận xét.

 • Bài 28: Vùng Tây Nguyên

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 105 Địa lí 9. Bài 2. Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên

 • Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 116 Địa lí 9. Bài 2. Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước.

 • Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 120 Địa lí 9. Bài 2. Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước?

 • Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 123 Địa lí 9. Bài 2. Tại sao tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu hoạt động nhộn nhịp quanh năm?

 • Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 128 Địa lí 9. Bài 2. Hãy nêu ý nghĩa và các biện pháp của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long

 • Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 133 Địa lí 9. Bài 2. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long?