Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 54 đến trang 56 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành tiếp sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK và vốn hiểu biết :

a) Hãy tính nhiệt độ của điểm A và B trong hình 3.

b) Nêu sự thay đổi của nhiệt độ nói riêng và của khí hậu nói chung theo độ cao.

Trả lời :

a) Nhiệt độ của điểm A trong hình 3 là -6 độ C

Nhiệt độ của điểm A trong hình 3 là 6 độ C

b) Sự thay đổi của nhiệt độ nói riêng và của khí hậu nói chung theo độ cao : Ở vùng núi, khí hậu thay đổi theo độ cao. Càng lên cao không khí càng loãng dần, cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí lại giảm 0,6 độ C. 


Câu 2 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành tiếp sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Với các ô chữ dưới đây :

a) Hãy điền cụm từ thích hợp vào ô để trống và sắp xếp các ô chữ theo trình tự đúng để chỉ sự thay đổi của thảm thực vật từ vĩ độ thấp (Xích đạo) đến cĩ độ cao (cực)

b) Hãy sắp xếp các ô chữ theo trình tự đúng để chỉ sự thay đổi của thảm thực vật từ thấp lên cao và điền cụm từ thích hợp và ô để trống.

c) So sánh sự thay đổi của thực vật theo vĩ độ và độ cao.

Trả lời :

a) 

b) 

c) Sự thay đổi của thực vật theo vĩ độ và độ cao : 

- Sự thay đổi của thảm thực vật theo độ cao và vĩ độ: các vành đai thực vật thay đổi giống như khi ta đi từ xích đạo về cực: rừng rậm nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng hỗn giao, rừng lá kim, đồng cỏ núi cao, tuyết vĩnh cửu.

- Sự thay đổi của thảm thực vật theo hướng sườn: độ cao của vành đai thực vật khác nhau giữa hai sườn một ngọn núi: tùy thuộc vào sườn đón nắng hay sườn khuất nắng, tùy thuộc vào sườn đón gió hay sườn khuất gió.

- Các vành đai ở sườn đón nắng nằm cao hơn ở sườn khuất nắng

Ở những sườn đón gió, thực vật đa dạng, phong phú hơn ở bên sườn khuất gió


Câu 4 trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy tìm cụm từ, ghi vào ô trống trong sơ đồ sau :

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me