Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 120 đến trang 122 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ về ngành kinh tế nông nghiệp ở châu Âu.

Câu 1 trang 120 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Trình bày sơ lược về nền kinh tế châu Âu.

Trả lời :

- Về nông nghiệp : 

+ Nền nông nghiệp có hiệu quả cao

+ Sản xuất chuyên môn hóa trong trang trại hoặc đa canh trong hộ gia đình

- Về công nghiệp : Nền công nghiệp đang phát triển mạnh, có nhiều biến động về cơ cấu do áp dụng những thành tựu KHKT và công nghệ cao

- Về dịch vụ : Du lịch phát triển mạnh và đem lại nguồn lợi lớn


Câu 2 trang 121 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ về ngành kinh tế nông nghiệp ở châu Âu.

Trả lời :


Câu 3 trang 121 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy :

a) Giải thích nguyên nhân giảm sút của các ngành công nghiệp truyền thống ở châu Âu

b) Giải thích tại sao các ngành công nghiệp mới phát triển

Trả lời :

a) Nguyên nhân giảm sút của các ngành công nghiệp truyền thống ở châu Âu : Do cạnh tranh của các nước và lãnh thổ công nghiệp mới

b) Các ngành công nghiệp mới phát triển vì : do liên kết với các viện và các trường đại học, do hợp tác rộng rãi giữa các nước châu Âu.


Câu 4 trang 122 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy :

Trình bày và giải thích sự phát triển đa dạng của ngành du lịch ở châu Âu

Trả lời :

Sự đa dạng và rộng khắp của hoạt động du lịch châu Âu :

- Các thủ đô là những trung tâm văn hóa – lịch sử

Các thành phố lớn là nơi kinh doanh, mua sắm, học tập

Thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa độc đáo, lịch sử lâu dài, nhiều trung tâm nghỉ dưỡng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me