Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 68 đến trang 70 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Nêu nhận xét khái quát về kinh tế châu Phi

Trả lời :

Kinh tế châu Phi còn lạc hậu.

- Về nông nghiệp, các cây công nghiệp nhiệt đới được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu. Các cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu là dựa vào sức người.

- Về công nghiệp, các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển. Các nghành công nghiệp chính như khai khoáng, thực phẩm, lắp ráp cơ khí...


Câu 2 trang 69 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 3 trang 69 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời đúng :

Khó khăn tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là :

a) hạn hán kéo dài nhiều năm

b) kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ

c) còn tồn tại hình thức sản xuất đốt rừng làm nương rẫy (trồng trọt du canh) và chăn nuôi theo hình thức chăn thả (du mục)

d) năng suất và sản lượng cây trồng thấp

Trả lời : 

Khó khăn tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là :

Các ý đúng : 

a) hạn hán kéo dài nhiều năm (Đ)

b) kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ (Đ)

c) còn tồn tại hình thức sản xuất đốt rừng làm nương rẫy (trồng trọt du canh) và chăn nuôi theo hình thức chăn thả (du mục) (Đ)


Câu 4 trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 5 trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Qua sơ đồ dưới đây :

Em hãy :

Kết hợp với SGK và vốn hiểu biết, nêu nhận xét khái quát về công nghiệp châu Phi và nguyên nhân  làm cho công nghiệp châu Phi kém phát triển.

Trả lời :

- Ngành công nghiệp châu Phi kém phát triển. Ngành sản xuất chủ yếu là khai khoáng để xuất khẩu và công nghiệp chế biến. Các ngành khai khoáng chủ yếu là : kim cương, vàng, dầu mỏ, phốt phát, ... Ngành công nghiệp chế biến chủ yếu là chế biến nông sản xuất khảu với quy mô nhỏ bé.

- Nguyên nhân làm cho công nghiệp châu Phi kém phát triển là :

+ Trình độ dân trí thấp

+ Thiếu lao động có trình độ

+ Quản lí yếu kém

+ Cơ sở vật chất lạc hậu

+ Thiếu vốn, phụ thuộc vào nước ngoài ...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me