Trang chủ
Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 73 đến trang 75 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ ba khu vực châu Phi, hình 32.1 tr.100 SGK, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 3 trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Em hãy lập một sơ đồ về khu vực Trung Phi, trong đó nêu được những đặc điểm khái quát nổi bật về tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế.

Trả lời :


Câu 4 trang 75 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ ở câu 2 và câu 3, hãy nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi.

Trả lời :

Sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi là :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me