Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập Toán 12, Toán 12 đầy đủ giải tích và hình học

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Giải bài tập Toán 12

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 9, 10 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 9, 10 bài 1 sự đồng biến, nghịch biến của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:...

 • Giải bài 4, 5 trang 10 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 10 bài 1 sự đồng biến, nghịch biến của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 4: Chứng minh rằng...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 18 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 18 bài 2 cực trị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:...

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 18 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 18 bài 2 cực trị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 4: Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số, hàm số sau luôn luôn có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu....

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 23, 24 SGK Giải tích 12

  Giải bải tập trang 23, 24 bài 3 giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:...

 • Giải bài 4, 5 trang 24 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 24 bài 3 giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 4: Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau...

 • Giải bài 1, 2 trang 30 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 30 bài 4 đường tiệm cận SGK Giải tích 12. Câu 1: Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 43 bài 5 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:...

 • Giải bài 7, 8, 9 trang 44 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 44 bài 5 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m 1...

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 44 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 44 bài 5 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 4: Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 45 ôn tập chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Phát biểu các điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:...

 • Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 45, 46 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 45, 46 ôn tập chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK Giải tích 12. Câu 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1...

 • Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 46, 47 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 46, 47 ôn tập chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK Giải tích 12. Câu 9: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

 • Giải bài tập trắc nghiệm trang 47 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 47 ôn tập chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Số điểm cực trị của hàm số là:...

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC - TOÁN 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12