Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập GDCD 12

Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

GDCD lớp 12, giải bài tập giáo dục công dân 12 - Để học tốt GDCD 12

Giải bài tập GDCD lớp 12 đầy đủ lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật giúp để học tốt môn GDCD 12, luyện thi THPT Quốc gia
 • Bài 1: Pháp luật và đời sống

  Giải từ câu 1 đến câu 8, bài tập lí thuyết trang 14, 15 GDCD lớp 12. Câu 2. Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

 • Bài 2: Thực hiện pháp luật

  Giải từ câu 1 đến câu 6, bài tập lí thuyết trang 26 GDCD lớp 12. Câu 2. Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

 • Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

  Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập lí thuyết trang 31 GDCD lớp 12. Câu 2. Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?

 • Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

  Giải từ câu 1 đến câu 6, bài tập lí thuyết trang 53 GDCD lớp 12. Câu 2. Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước cần quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp?

 • Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

  Giải từ câu 1 đến câu 12, bài tập lí thuyết trang 66, 67 GDCD lớp 12. Câu 2. Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm.

 • Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

  Giải từ câu 1 đến câu 7, bài tập lí thuyết trang 81, 82 GDCD lớp 12. Câu 2. Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường, lớp bằng những hình thức dân chủ nào?

 • Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

  Giải từ câu 1 đến câu 14, bài tập lí thuyết từ trang 107 đến trang 109 GDCD lớp 12. Câu 1. Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?