Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 23 đến trang 25 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân của sự suy giảm diện tích rừng và những biện pháp khắc phục:

Câu 1 trang 23 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào bảng thống kê dưới đây :

a) Hãy vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự giảm sút diện tích rừng năm 1980 và năm 1990 ở Đông Nam Á.

b) Từ biểu đồ trên, nêu nhận xét về tương quan giữa gia tăng dân số với suy giảm diện tích rừng ở Đông Nam á, bằng cách điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu dưới đây :

- Từ năm 1980 đến năm 1990, dân số Đông Nam á tăng từ ........... triệu người đến ............ triệu người. Trung bình một năm tăng .......... triệu người.

- Từ năm 1980 đến năm 1990, diện tích rừng Đông Nam Á giảm từ ............ triệu ha xuống còn ............. triệu ha. Trung  bình một năm giảm ............. triệu ha.

- Như vậy ta thấy dân số ngày càng ............. trong khi đó thì diện tích rừng ngày càng .................

Trả lời :

a) Biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự giảm sút diện tích rừng năm 1980 và năm 1990 ở Đông Nam Á

b) - Từ năm 1980 đến năm 1990, dân số Đông Nam á tăng từ 360 triệu người đến 442 triệu người. Trung bình một năm tăng 82 triệu người.

- Từ năm 1980 đến năm 1990, diện tích rừng Đông Nam Á giảm từ 240,2 triệu ha xuống còn 208,6 triệu ha. Trung  bình một năm giảm 31,6 triệu ha.

- Như vậy ta thấy dân số ngày càng tăng trong khi đó thì diện tích rừng ngày càng giảm 


Câu 2 trang 24 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân của sự suy giảm diện tích rừng và những biện pháp khắc phục:

Trả lời :


Câu 3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy nêu những biện pháp cụ thể để giải quyết nạn đói ở đới nóng.

Trả lời :

Những biện pháp cụ thể để giải quyết nạn đói ở đới nóng.

- Thực hiện cuộc cách mạng nông nghiệp làm tăng năng suất cây lương thực

- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, có những chính sách gia tăng dân số hợp lí

- Tăng diện tích và sản lượng cây công nghiệp xuất khẩu như cà phê, tiêu, điều, cao su... để lấy ngoại tệ nhập lương thực.


Câu 4 trang 25 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Vẽ mũi tên nối các ô chữ và điền nội dung còn thiếu vào các ô sao cho đúng.

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me