Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập Tin học 12

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Tin học lớp 12, giải bài tập tin học lớp 12 - Để học tốt tin học 12

Giải bài tập tin học lớp 12 đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành tin học 12 giúp để học tốt môn tin 12
  • Bài 4: Cấu trúc bảng

    Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 Sách giáo khoa Tin học 12. Câu 1: Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau...

  • Bài 6: Biểu mẫu

    Giải câu 1, 2, 3 trang 54 Sách Giáo Khoa Tin Học 12. Câu 1: Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu...

  • Bài 8: Truy vấn dữ liệu

    Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 68 Sách Giáo Khoa Tin Học 12. Câu 1: Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi...