Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập vật lý 9, Vật lý lớp 9 - Để học tốt vật lý 9

Bình chọn:
3.9 trên 29 phiếu

Giải bài tập Vật lí 9

CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 4, 5 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 4, 5 bài 1 sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn SGK Vật lí 9. Câu 1: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 1.1, kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ...

 • Giải bài C1, C2, C3, C4 trang 7, 8 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 7, 8 bài 2 điện trở của dây dẫn - định luật Ôm SGK Vật lí 9. Câu C1: Tính thương số...

 • Giải bài C1, C2, C3, C4, C5 trang 11, 12, 13 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 11, 12 bài 4 đoạn mạch nối tiếp SGK Vật lí 9. Câu C1: C1. Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?...

 • Giải bài C1, C2, C3, C4, C5 trang 14, 15, 16 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 14, 15, 16 bài 5 đoạn mạch song song SGK Vật lí 9. Câu C1: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 17, 18 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 17, 18 bài 6 bài tập vận dụng định luật Ôm SGK Vật lí 9. Câu 1: cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A....

 • Giải bài C1, C2, C3, C4 trang 19, 21 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 19, 21 bài 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn SGK Vật lí 9. Câu C1: Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại dó dài 2l là gồm ...

 • Giải bài C1, C2, C3 trang 22, 23, 24 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 22, 23, 24 bài 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn SGK Vật lí 9. Câu C1: Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b và điện trở tương đương R3 của ...

 • Giải bài C4, C5, C6 trang 24 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 24 bài 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn SGK Vật lí 9. Câu C4: Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mm2 và có điện trở R1= 5,5 Ω...

 • Giải bài C1, C2, C3 trang 25, 26 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 25, 26 bài 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn SGK Vật lí 9. Câu C1: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì?...

 • Giải bài C4, C5, C6 trang 27 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 27 bài 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn SGK Vật lí 9. Câu C4: Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4 m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 mm (lấy π = 3,14)....

 • Giải bài C2, C3, C4, C5, C6 trang 29 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 29 bài 10 biến trở - điện trở dùng trong kỹ thuật SGK Vật lí 9. Câu C2: Bộ phận chính của biến trở trên các hình 10.1a, b gồm con chạy (tay quay) C...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 32, 33 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 32, 33 bài 11 bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn SGK Vật lí 9. Câu 1: Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220v....

 • Giải bài C2, C3, C4 trang 34, 36 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 34, 36 bài 12 công suất điện SGK Vật lí 9. Câu C2: Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào...

 • Giải bài C6, C7, C8 trang 36 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 36 bài 12 công suất điện SGK Vật lí 9. Câu C6: Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường....

 • Giải bài C1, C2, C3 trang 37, 38 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 37, 38 bài 13 điện năng - công của dòng điện SGK Vật lí 9. Câu C1: Quan sát hình 13.1 và cho biết...

 • Giải bài C4, C5, C6, C7, C8 trang 38, 39 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 38, 39 bài 13 điện năng - công của dòng điện SGK Vật lí 9. Câu C4: Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P....

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 40, 41 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 40, 41 bài 14 bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng SGK Vật lí 9. Câu 1: Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cương độ là 341mA....

 • Giải bài C1, C2, C3, C4, C5 trang 45 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 45 bài 16 định luật Jun Len-xo SGK Vật lí 9. Câu C1: Hãy tính điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian trên....

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 47, 48 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 47, 48 bài 17 bài tập vận dụng định luật Jun Len-xơ SGK Vật lí 9. Câu 1: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở...

 • Giải bài C1, C2, C3, C4 trang 51 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 51 bài 19 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện SGK Vật lí 9. Câu C1: Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới bao nhiêu vôn?...

 • Giải bài C5, C6, C7, C8, C9 trang 51, 52 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 51, 52 bài 19 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện SGK Vật lí 9. Câu C5: Hãy cho biết vì sao những việc làm sau đây đảm bảo an toàn điện...

 • Giải bài C10, C11, C12 trang 52, 53 SGK Vật lí 9

  Giải bài tập trang 52, 53 bài 19 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện SGK Vật lí 9. Câu C10: Một bạn hay quên tắt điện khi rời khỏi nhà. Em hãy nghĩ cách giúp bạn này để tránh lãng phí điện và đảm bảo an toàn điện....

CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG III. QUANG HỌC

CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG