Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập hóa học 11 Nâng cao, Hóa 11 Nâng cao - Để học tốt hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hóa học 11 Nâng cao

CHƯƠNG I. SỰ ĐIỆN LI

CHƯƠNG II. NHÓM NITƠ

CHƯƠNG III. NHÓM CACBON

CHƯƠNG IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

CHƯƠNG V. HIĐROCABON NO

CHƯƠNG VI. HIĐROCABON KHÔNG NO

CHƯƠNG VII. HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG VIII. DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL

CHƯƠNG IX. ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC

Bài giải mới nhất

Các môn khác - Lớp 11