Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 33 đến trang 34 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Câu 2 trang 33 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 1 trang 33 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng nhất.

Nền nông nghiệp hiện đại là nền nông nghiệp :

a) sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao.

b) hàng hóa sử dụng nhiều máy móc, phân bón, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn kết hợp chặt chẽ với công nghiệp chế biến.

c) sản xuất chuyên môn hóa cao và quy mô lớn.

Trả lời :

Chọn đáp án c) sản xuất chuyên môn hóa cao và quy mô lớn.


Câu 3 trang 34 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn về thời tiết, khí hậu và những biện pháp khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất nông nghiệp ở môi trường đới ôn hòa.

Trả lời :


Câu 4 trang 34 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ :

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me