Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 40 đến trang 41 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 40 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân, hậu quả của sự ô nhiễm không khí.

Kết hợp với SGK và kiến thức đã học, hãy nêu các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa.

Trả lời

Biện pháp khắc phục :

Hầu hết các nước trên thế giới đã kí Nghị định như Ki-ô-tô, nhằm cát giảm lượng khí thải gây ô nhiễm, bảo vệ bầu không khí trong lành của Trái Đất


Câu 2 trang 40 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 4 trang 41 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 3 trang 41 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy nối ô chữ bên trái với ô bên phải sao cho đúng :

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me