Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 80 đến trang 81 SBT Địa lí 7. Câu 2. Quan sát hình 34.1 - Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (năm 2000), tr.107 SGK.

Câu 1 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào hình 32.1 - Lược đồ ba khu vực châu Phi, tr.100 SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây :

Trả lời :


Câu 2 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 34.1 - Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (năm 2000), tr.107 SGK.

hãy dùng các kí hiệu sau đây để ghi vào bảng ở câu 1 :

- Đánh dấu * vào các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 2500 USD.

- Đánh dấu X vào các nước có thu nhập bình quân đầu người từ 1001 đến 2500 USD.

- Đánh dấu + vào các nước có thu nhập bình quân đầu người từ 200 đến 1000 USD.

- Đánh dấu - vào các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD.

(Thí dụ : Ma-rốc có mức  thu nhập bình quân đầu người từ 1001 đến 2500 USD/năm, thì ghi dấu X)

Trả lời :


Câu 3 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Từ bảng ở câu 1, hãy nêu nhận xét theo gợi ý cụ thể dưới đây :

- Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao (từ 1001 đến 2500 USD/năm) tập trung ở khu vực : ...

- Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp dưới 200 USD/năm tập trung chủ yếu ở khu vực : ...

- Như vậy, châu Phi có sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực : ...

Trả lời :

Từ bảng ở câu 1, ta có nhận xét :

- Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao (từ 1001 đến 2500 USD/năm) tập trung ở khu vực : một số nước phía Bắc của khu vực Bắc Phi và các quốc gia phía Nam của khu vực Nam Phi

- Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp dưới 200 USD/năm tập trung chủ yếu ở khu vực : các quốc gia của Bắc Phi ( cụ thể là Sát, Ni-giê) một số nước Trung Phi ( Xô-ma-li, ê-tô-ô-pi-a, Buốc-ki-na Pha-xô)

- Như vậy, châu Phi có sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực : Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi.


Câu 4 trang 81 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

So sánh đặc điểm nền kinh tế của ba khu vực châu Phi bằng cách hoàn thành sơ đồ sau :

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me