Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập Địa lí 12

Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Địa lý lớp 12, giải bài tập địa lý 12- Để học tốt địa lý 12

Giải bài tập địa lý lớp 12 đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý SGK 12 giúp để học tốt môn địa 12, luyện thi THPT Quốc gia
 • Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

  Giải bài 1, bài 2, bài 3 bài tập lí thuyết trang 32 Địa lí 12. Bài 2. Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc.

 • Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 bài tập lí thuyết trang 44 Địa lí 12. Bài 2. Dựa vào bảng số liệu sau: Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.

 • Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

  Giải bài 1, bài 2, bài 3 bài tập lí thuyết trang 50 Địa lí 12. Bài 2. Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta.

 • Bài 17: Lao động và việc làm

  Giải bài 1, bài 2, bài 3 bài tập lí thuyết trang 76 Địa lí 12. Bài 2. Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay.

 • Bài 18: Đô thị hóa

  Giải bài 1, bài 2, bài 3 bài tập lí thuyết trang 79 Địa lí 12. Bài 2. Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá ở nước ta đối với phái triển kinh tế - xã hội.

 • Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài tập lí thuyết trang 97 Địa lí 12. Bài 2. Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta.

 • Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài tập lí thuyết trang 117 Địa lí 12. Bài 2. Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?

 • Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài tập lí thuyết trang 143 Địa lí 12. Bài 2. Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

 • Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài tập lí thuyết trang 173 Địa lí 12. Bài 2. Hãy trình bày các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này.

 • Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 200 Địa lí 12. Bài 2. Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm.

Bài giải mới nhất

Các môn khác - Lớp 12