Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải sách bài tập Địa lí 8

Bình chọn:
4.1 trên 22 phiếu

Giải bài tập Địa lý 8, Học tốt Sách bài tập (SBT) Địa lý 8

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết sách bài tập (SBT) Địa lí 8, bài tập thực hành Địa lý 8 về Thiên nhiên và con người ở các châu lục (tiếp theo), Địa lý Việt Nam, Địa lý tự nhiên Việt Nam,...
  • Bài 2: Khí hậu châu Á - SBT

    Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 7 đến trang 8 SBT Lịch sử 8. Bài 2. Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây :

  • Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á - SBT

    Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 8 đến trang 10 SBT Địa lí 8. Bài 2. Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây

  • Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - SBT

    Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 11 đến trang 12 SBT Địa lí 8. Bài 2. Quan sát hình 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 14 SGK, em hãy :

  • Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á - SBT

    Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 13 đến trang 15 SBT Lịch sử 8. Bài 2. Quan sát hình 5.1. Lược đồ phân bố các chủng tộc ở châu Á, tr 17 SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây

  • Bài 9: Khu vực Tây Nam Á - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 24 đến trang 26 SBT Địa lí 8. Bài 2. Quan sát hình 9.1. Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á, tr 29 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây :

  • Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 27 đến trang 28 SBT Địa lí 8. Câu 2. Quan sát hình 10.1. Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á, tr 33 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây

  • Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 30 đến trang 32 SBT Địa lí 8. Câu 2. Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ những khó khăn về KT - XH của Nam Á khi phát triển kinh tế.

  • Đề kiểm tra học kì 1 Địa 8 - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 38 đến trang 39 SBT Địa lí 8. Câu 2. Khi xây dựng và phát triển nền kinh tế công nghiệp, châu Á có những thuận lợi và khó khăn gì ?

  • Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo - SBT

    Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 39 đến trang 41 SBT Địa lí 8. Câu 2. Kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu tên các loại cây trồng được trồng trên các đồng bằng phù sa màu mỡ của Đông Nam Á.

  • Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 45 đến trang 48 SBT Địa lí 8. Câu 2. Quan sát bảng 16.1, tr 54 SGK, nêu nhận xét về tình hình tăng trưởng kinh tế của một số nước Đông Nam Á theo gợi ý cụ thể dưới đây :

  • Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia - SBT

    Giải câu 1, câu 2, giải bài tập lí thuyết trang 51, 52 SBT Địa lí 8. Câu 2. Quan sát hình 18.1, 18.2 tr 62, 63 SGK và dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng tổng kết về Lào và Cam-pu-chia theo gợi ý dưới đây :

  • Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người - SBT

    Giải từ câu 2 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 54 đến trang 55 SBT Địa lí 8. Câu 2. Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, ghi chữ Đ vào o những câu đúng, chữ s vào o những câu sai.

  • Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam - SBT

    Giải câu 1, câu 1.b, câu 1.c, câu 1.d, giải bài tập lí thuyết từ trang 87 đến trang 89 SBT Địa lí 8. Câu 1. a, Tính lượng mưa và lưu lượng dòng chảy trung bình một tháng trong năm và ghi vào cột còn trống trong bảng số liệu trên

  • Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 91 đến trang 4 SBT Địa lí 8. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các nhân tố hình thành đất và ba nhóm đất chính ở nước ta.

  • Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 93 đến trang 94 SBT Địa lí 8. Câu 2. Dựa vào bảng 38.1. Một số tài nguyên thực vật Việt Nam (theo giá trị sử dụng), tr. 133 SGK, kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu giá trị của tài nguyên thực vật ở nước ta.

  • Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 95 đến trang 97 SBT Địa lí 8. Câu 2. Đánh số thứ tự các tỉnh, thành phố có đường biên giới biển (thứ tự từ Bắc vào Nam). Cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển.

  • Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ - SBT

    Giải từ câu 2 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 101 đến trang 102 SBT Địa lí 8. Câu 2. Em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây đế nêu rõ những nét khác biệt của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với tính chất chung của khí hậu nước ta là nhiệt đới gió mùa ẩm.

  • Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ - SBT

    Giải từ câu 2 đến câu 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 103 đến trang 105 SBT Địa lí 8. Câu 2. Dựa vào vốn hiểu biết và quan sát hình 42.1 Lược đồ địa hình và khoáng sản miền TB và BTB tr 145 SGK, hãy nêu:

  • Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ - SBT

    Giải câu 2, câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 107 đến trang 108 SBT Địa lí 8. Câu 2. Nêu đặc điểm địa hình của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây.

  • Đề kiểm tra học kì 2 Địa 8 - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 110 đến trang 112 SBT Địa lí 8. Câu 2. Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua các giai đoạn phát triển. Các nước hợp tác với nhau dựa trên nguyên tắc nào?