Trang chủ

Giải bài tập Địa lí 6

Bình chọn:
3.9 trên 178 phiếu

Địa lý lớp 6, giải bài tập địa lý 6 - Để học tốt địa lý 6

Giải bài tập địa lý lớp 6 đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý SGK 6 giúp để học tốt môn địa 6
 • Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 11 Địa lí 6. Bài 2. Tại sao các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh tuyến vĩ tuyến là những đường thẳng?

 • Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 14 Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000 cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

 • Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 33 Địa lí 6. Bài 2. Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.

 • Bài 15: Các mỏ khoáng sản

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 50 Địa lí 6. Bài 2. Hãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng.

 • Bài 17: Lớp vỏ khí

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 54 Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào đâu đổ chia ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

 • Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

  Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết trang 64 Địa lí 6. Bài 2. Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

 • Bài 23: Sông và hồ

  Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết trang 72 Địa lí 6. Bài 2. Sông và hồ khác nhau thế nào?

 • Bài 24: Biển và đại dương

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 75 Địa lí 6. Bài 2. Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất.

 • Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 76 Địa lí 6. Bài 2.Dựa vào lược đồ hình 65 SGK, hãy: - So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 60°B. - Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua.