Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập SGK Toán 7 KNTT, Toán 7 KNTT đầy đủ đại số và hình học

Bình chọn:
4.2 trên 32 phiếu

Giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

 • Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - KNTT

  Giải bài tập trang 9 Bài 1 Tập hợp các số hữu tỉ sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1.6: Tuổi thọ trung bình dự kiến của những người sinh năm 2019 ở một số quốc gia được cho trong bảng sau:

 • Giải bài 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 13 SGK Toán 7 tập 1 - KNTT

  Giải bài tập trang 13 Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1.9. Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá trong Hình 1.9 bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

 • Giải bài 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 trang 14, 15 SGK Toán 7 tập 1 - KNTT

  Giải bài tập trang 14, 15 Luyện tập chung sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1.15. Thay mỗi dấu “?” bằng số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ Hình 1.11, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích của hai số trong hai ô kề nó ở hàng dưới.

 • Giải bài 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 trang 18, 19 SGK Toán 7 tập 1 - KNTT

  Giải bài tập trang 18, 19 Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1.22. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ.

 • Giải bài 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 - KNTT

  Giải bài tập trang 22 Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1.30. Để làm một cái bánh, cần 2.3/4 cốc bột. Lan đã có 1.1/2 cốc bột. Hỏi Lan cần thêm bao nhiêu cốc bột nữa?

 • Giải bài 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 trang 24 SGK Toán 7 tập 1 - KNTT

  Giải bài tập trang 24 Bài Luyện tập chung sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1.32. Diện tích một số hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy sắp xếp chúng theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.

 • Giải bài 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 trang 25 SGK Toán 7 tập 1 - KNTT

  Giải bài tập trang 25 Bài tập cuối chương I sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1.37. Chị Trang đang có ba tháng thực tập tại Mĩ. Gần hết thời gian thực tập, chị Trang và bạn có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi về nước

CHƯƠNG II. SỐ THỰC

CHƯƠNG III. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

CHƯƠNG IV. TAM GIÁC BẰNG NHAU

CHƯƠNG V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

CHƯƠNG VI. TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

CHƯƠNG VII. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

CHƯƠNG VIII. LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

CHƯƠNG IX. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC

CHƯƠNG X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN