Trang chủ

Giải sách bài tập Lịch sử 8

Bình chọn:
3.5 trên 17 phiếu

Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Lịch sử 8

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi bài tập lý thuyết, bài tập vận dụng, thực hành trong sách bài tập (SBT) Lịch sử 8
 • Bài 5: Công xã Pa-ri 1871 - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 15 đến trang 17 SBT Lịch sử 8. Bài 2. Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bản sau về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri.

 • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 SBT

  Giải bài A, bài B, giải bài tập lí thuyết từ trang 42 đến trang 43 SBT Lịch sử 8. Bài B. Cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ(1766) khác nhau ở điểm nào? vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ được coi là một cuộc cách mạng tư sản?

 • Đề kiểm tra học kì 1 SBT

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 83 SBT Lịch sử 8. Bài 2. Nhận xét nội dung “ Chính sách mới” của Ru-dơ-ven.

 • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2

  Giải bài A, bài B, giải bài tập lí thuyết từ trang 99 đến trang 100 SBT Lịch sử 8. Bài B. Hoàn thành những nội dung trong bảng sau về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta tại các chiến trường từ năm 1858-1873

 • Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 9, giải bài tập lí thuyết từ trang 107 đến trang 111 SBT Lịch sử 8. Bài 2. Lập bảng thống kê những sự kiện chính phản ánh những quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884.

 • Đề kiểm tra học kì 2 SBT

  Giải câu 1, câu 2, câu 3, giải bài tập lí thuyết trang 122 SBT Lịch sử 8. Câu 2. Nêu những chuyển biến trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp?