Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải câu 1, câu 2, giải bài tập lí thuyết trang 109 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào các hình 48.1 tr. 144, hình 50.2 và 50.3 tr. 152 SGK, em hãy

Câu 1 trang 109 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào hình 48.1 tr. 144, hình 50.1 tr. 151 SGK, em hãy :

a) Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ đặc điểm các khu vực địa hình của Ô-xtray-li-a :

b) Cho biết đỉnh núi cao nhất khoảng bao nhiêu mét, nằm ở đâu ?

Trả lời :

a) 

b) 

Đỉnh núi cao nhất khoảng 1500m, nằm ở phía đông O-xtray-li-a


Câu 2 trang 109 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào các hình 48.1 tr. 144, hình 50.2 và 50.3 tr. 152 SGK, em hãy

a) Hoàn thành sơ đồ sau :

 

b) Giải thích sự phân bố lượng mưa ở Ô-xtrây-li-a :

- Nơi mưa nhiều, trên 1501 mm/năm (phía đông đảo Niu Ghi-nê...) vì ...

- Nơi mưa ít, dưới 250mm/năm là vùng trung tâm lục địa và lan sát ra bờ biển phía tây. Nguyên nhân ...

c) Giải thích sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtrây-li-a bằng cách nhận xét các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở các ưạm : Bri-xbên, A-li-xơ Xprinh, Pớc.

- Trạm Bri-xbên

+ Về nhiệt độ :

Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng ... độ C, tháng ...

Nhiột độ tháng cao nhất khoảng ... độ C, tháng ...

Như vậy, tại đây nhiệt độ quanh năm  ...

+ về lượng mưa :

Lượng mưa tháng nhiều nhất ... mm, tháng ...

Lượng mưa tháng thấp nhất ... mm, tháng ...

Lượng mưa cả năm là ... mm. Bri-xbên thuộc vùng đồng bằng ven biển phía đông Ô-xtrây-li-a, tại đây mưa nhiều và mưa quanh năm vì: ...

- Trạm A-li-xơ xprinh

+ Về nhiêt độ : ...      

+ Về lượng mưa : ...

- Trạm Pơc

+ Về nhiệt độ : ...

+ Về lượng mưa : ...

Trả lời :

a) 

b) Giải thích sự phân bố lượng mưa ở Ô-xtrây-li-a :

- Nơi mưa nhiều, trên 1501 mm/năm (phía đông đảo Niu Ghi-nê...) vì đây là nơi có khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm

- Nơi mưa ít, dưới 250mm/năm là vùng trung tâm lục địa và lan sát ra bờ biển phía tây. Nguyên nhân vì chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn, đồng thời khu vực lục địa nằm trong vùng áp khí cao chí tuyến khó gây mưa

c) Giải thích sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtrây-li-a bằng cách nhận xét các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở các ưạm : Bri-xbên, A-li-xơ Xprinh, Pớc.

- Trạm Bri-xbên

+ Về nhiệt độ :

Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 15 độ C, tháng 6,7

Nhiột độ tháng cao nhất khoảng 23 độ C, tháng 12, 1

Như vậy, tại đây nhiệt độ quanh năm  trung bình, mát mẻ

+ về lượng mưa :

Lượng mưa tháng nhiều nhất 53 mm, tháng 1

Lượng mưa tháng thấp nhất 7 mm, tháng 9

Lượng mưa cả năm là 1150 mm. Bri-xbên thuộc vùng đồng bằng ven biển phía đông Ô-xtrây-li-a, tại đây mưa nhiều và mưa quanh năm vì: chịu sự ảnh hưởng của gió Mùa và gió Tín phong

- Trạm A-li-xơ xprinh

+ Về nhiêt độ : 

Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 11 độ C, tháng 7

Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 25 độ C, tháng 12

Như vậy, tại đây nhiệt độ quanh năm trung bình, có sự chênh lệch giữa các tháng khá cao

+ Về lượng mưa : 

Lượng mưa tháng nhiều nhất 50 mm, tháng 12, 1

Lượng mưa tháng thấp nhất 1 mm, tháng 7

Lượng mưa cả năm là 274 mm. Trạm A-li-xơ xprinh thuộc vùng nằm sâu trong lục địa Ô-xtrây-li-a, tại đây mưa ít và mưa quanh năm vì: chịu sự ảnh hưởng của hiệu ứng phơn và áp cao chí tuyến

- Trạm Pơc

+ Về nhiệt độ : 

Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 12 độ C, tháng 7

Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 23 độ C, tháng 1

Như vậy, tại đây nhiệt độ quanh năm trung bình, có sự chênh lệch giữa các tháng khá cao

+ Về lượng mưa : 

Lượng mưa tháng nhiều nhất 180 mm, tháng 6

Lượng mưa tháng thấp nhất 2 mm, tháng 1

Lượng mưa cả năm là 883 mm. Trạm Pơc thuộc vùng nam và đông lục địa Ô-xtrây-li-a, tại đây mưa mưa quanh năm , có sự chênh lệch lớn vì: chịu sự ảnh hưởng của địa hình, gió mang theo hơi nước mưa hết ở sườn đón gió.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me