Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 71 đến trang 72 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành các sơ đồ dưới đây : xuất khẩu, nhập khẩu của các nước châu Phi.

Câu 1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành các sơ đồ dưới đây : xuất khẩu, nhập khẩu của các nước châu Phi.

a) 

b) 

Trả lời :

a) 

b) 


Câu 3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (sơ đồ)

Qua sơ đồ và biểu dồ dưới đây:

Hãy rút ra kết luận chung về nền kinh tế châu Phi.

Trả lời:

- Sản xuất cây công nghiệp được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu. Các  đồn điền thuộc sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

- Cây lương thực chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy là chủ yếu,, kỹ thuật lạc hậu, thiếu phân bón dựa vào sức người là chủ yếu, năng xuất thấp không đáp ứng được nhu cầu.


Câu 4 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy :

a) Nêu nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi

b) Kết hợp với SGK và kiến thức đã học, nêu hậu quả của hiện tượng này

c) Kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu các biện pháp khắc phục vấn đề này.

Trả lời :

a) Nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi :

- Do sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh

- Do sự gia tăng dân số theo cơ giới, cụ thể là sự di dân ồ ạt từ nông thôn vào thành phố lớn vì thiên tai, xung đột tộc người, xung đột biên giới.

b) Hậu quả : Các tệ nạn xã hội, nội chiến chiền miên, các khu nhà ổ chuột

c) Biện pháp :

- Nhà nước có các chính sách về dân số như kế hoạch hóa gia đình,...

- Xây dựng các nhà máy, nông thôn hóa, tạo công ăn việc làm cho nông dân ở nông thôn để tránh di dân, di cư lên thành thị để kiếm việc làm ...

- Giải quyết các chiến tranh, xung đột bằng hòa bình 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me