Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 82 đến trang 83 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các thành chủng tộc người ở châu Mĩ.

Câu 1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 35.1 - Lược đồ tự nhiên châu Mĩ, tr.110 SGK, hãy hoàn thành bảng sau :

Trả lời :Câu 2 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các thành chủng tộc người ở châu Mĩ.

Trả lời :


Câu 4 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy nối những ý ở cột A với những ý ở cột B để được những câu đúng

Trả lời :Câu 3 trang 83 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ sự phân bố của các tộc người bản địa châu Mĩ và hoạt động kinh tế chính của họ.

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me