Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 130 đến trang 131 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau :

Câu 1 trang 130 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (ghi tên lên lược đồ )

Dựa vào  hình 11(bài 57), em hãy:

a, Ghi tên các nước ở Đông Âu lên lược đồ

b, Tô màu vàng vào các nước này.


Câu 2 trang 130 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau :

Trả lời :


Câu 3 trang 130 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy :

a) Nêu nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp ở Đông Âu.

b) Dựa trên nguồn tài nguyên đó, Đông Âu đã phát triển những ngành công nghiệp nào ? Phân bố ở đâu ?

Trả lời :

a) Nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp ở Đông Âu.

- Rừng 

- Khoáng sản : quặng sắt, than, dầu hỏa, ...

b) Đông Âu đã phát triển những ngành công nghiệp và phân bố ở  : 

- Công nghiệp khai thác khoáng và công nghệ luywwjn kim, cơ khí, hóa chất sản ở Bê-la-rút, U-crai-na và phía tây LB Nga

- Khai thác rừng và chế biến lâm sản ở LB Nga, Phía bắc U-crai-na, Bê-la-rut


Câu 4 trang 131 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 5 trang 131 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây :

- Các con sông lớn ở Đông Âu là : Von-ga, Đôn, Đni-ep ; chúng có giá trị về giao thông, thuỷ lợi, đánh cá và khai thác thuỷ điện.

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

a) Đúng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me