Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải câu 1, câu 2, câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 123 đến trang 124 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 123 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 56.1 - Lược đồ các nước khu vực Bắc Âu, tr. 168 SGK và vốn hiểu biết, hãy hoàn thành bảng sau :

Trả lời :


Câu 2 trang 123 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Kết hợp với câu 1, hãy trình bày về nước Na Uy.

Trả lời :

- Na uy là một quốc gia thuộc Bắc Âu.

- Bờ biển Na uy nổi bật với địa hình với dạng fio; 

- Địa hình băng hà phổ biến

- Mùa đông không lạnh lắm, biển không đóng băng, mát mẻ vào mùa hạ, mưa nhiều

- Nguồn lợi tự nhiên : Cá biển; Dầu mỏ; Thủy điện

Ngành kinh tế phát triển mạnh : Hàng hải; Đội thương thuyền hùng mạnh, đội tàu đánh cá hiện đại


Câu 3 trang 124 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK và bài giảng của thầy cô giáo, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây :

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me