Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập Địa lí 7

Bình chọn:
3.9 trên 85 phiếu

Địa lý lớp 7, giải bài tập địa lý 7 - Để học tốt địa lý 7

Giải bài tập địa lý lớp 7 đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý SGK 7 giúp để học tốt môn địa 7
 • Bài 1: Dân số

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 6 Địa lí 7. Bài 2. Dựa vào bảng tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và phân bố dân cư thế giới theo châu lục, hãy cho biết châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao và châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất. Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm nhưng tỉ trọng dân số so với toàn thế giới lại tăng?

 • Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 12 Địa lí 7. Bài 2. Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào?

 • Bài 6: Môi trường nhiệt đới

  Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết trang 22 Địa lí 7. Bài 2. Giải thích tại sao đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng?

 • Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

  Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết trang 32 Địa lí 7. Bài 2. Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ?

 • Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 55 Địa lí 7. Bài 2. Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.

 • Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 58 Địa lí 7. Bài 2. Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở La Hay (Hà Lan) vào cuối năm 2000 thì các nước sau đây có lượng khí thải độc hại bình quân đầu người cao nhất thế giới:

 • Bài 19: Môi trường hoang mạc

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 63 Địa lí 7. Bài 2. Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt khô và hạn như thế nào ?

 • Bài 21: Môi trường đới lạnh

  Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết trang 70 Địa lí 7. Bài 2. Tại sao nói : đới lạnh là hoang mạc lạnh của Trái Đất?

 • Bài 23: Môi trường vùng núi

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 76 Địa lí 7. Bài 2. Quan sát hình 23.2, nhận xét sự thay đổi của các vành đai thực vật ở vùng núi đới nóng và vùng núi đới ôn hoà, giải thích.

 • Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 87 Địa lí 7. Bài 2. Nêu đặc điểm của môi trường hoang mạc và môi trường nhiệt đới. Giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi.

 • Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 92 Địa lí 7. Bài 2. Phân tích những nguyên nhân chủ yếu đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi.

 • Bài 30: Kinh tế châu Phi

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 96 Địa lí 7. Bài 2. Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển ?

 • Bài 32: Các khu vực châu Phi

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 104 Địa lí 7. Bài 2. Nêu sự khác biệt về kinh tế của khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi

 • Bài 35: Khái quát châu Mĩ

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 112 Địa lí 7. Bài 2. Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ ?

 • Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 115 Địa lí 7. Bài 2. Trình bày sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hoá đó.

 • Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 118 Địa lí 7. Bài 2. Trình bày sự thay đổi trong phân bố lại dân cư của Hoa Kì, giải thích nguyên nhân.

 • Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 121 Địa lí 7. Bài 2. Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

 • Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 124 Địa lí 7. Bài 2. Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ ?

 • Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 136 Địa lí 7. Bài 2. Cho biết các cây trồng vật nuôi chính ở Trung và Nam Mĩ. Sự phân bố.

 • Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 146 Địa lí 7. Bài 2. Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?

 • Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 150 Địa lí 7. Bài 2. Nêu khác biệt về kinh tế của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len với các quốc đảo còn lại trong châu Đại Dương.

 • Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 155 Địa lí 7. Bài 2. Dựa vào hình 51.1 và 51.2, giải thích vì sao càng đi về phía tây lục địa, khí hậu châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều.

 • Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 163 Địa lí 7. Bài 2. Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960 - 2000.

 • Bài 55: Kinh tế châu Âu

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 167 Địa lí 7. Bài 2. Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

 • Bài 56: Khu vực Bắc Âu

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 171 Địa lí 7. Bài 2. Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát triển kinh tế như thế nào?

 • Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 174 Địa lí 7. Bài 2. ựa vào bảng số liệu trang 174: - Tính thu nhập bình quân/người của mỗi nước.

 • Bài 58: Khu vực Nam Âu

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 177 Địa lí 7. Bài 2. Tại sao nói kinh tế khu vực Nam Âu kém phát triển hơn so với Bắc Âu, Tây và Trung Âu.

 • Bài 59: Khu vực Đông Âu

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 180 Địa lí 7. Bài 2. Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có những khác biệt gì so với các khu vực khác của châu Âu.

 • Bài 60: Liên minh Châu Âu

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 183 Địa lí 7. Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới ?