Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải sách bài tập Lịch sử 6

Bình chọn:
3.4 trên 30 phiếu

Học tốt , giải sách bài tập (SBT) Lịch sử 6

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi bài tập lý thuyết, bài tập vận dụng, thực hành trong sách bài tập (SBT) Lịch sử 6
 • Bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 7, giải bài tập lí thuyết từ trang 3 đến trang 5 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

 • Bài 3: Xã hội nguyên thủy - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 8 đến trang 10 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy nối nội dung ở cột A với mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

 • Bài 6: Văn hóa cổ đại - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 15 đến trang 18 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô trước các câu trả lời sau.

 • Bài 7: Ôn tập - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 18 đến trang 21 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô trước các câu sau.

 • Bài 12: Nước Văn Lang - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 36 đến trang 38 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

 • Bài 14: Nước Âu Lạc - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 41 đến trang 43 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trước các câu sau.

 • Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo) - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 44 đến trang 45 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Em hãy giải thích vì sao công trình thành cổ Loa là một biểu tượng rất đáng tự hào của nền văn minh Việt cổ.

 • Bài 16: Ôn tập chương 1 và 2 - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 45 đến trang 48 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trước các câu sai

 • Bài 25: Ôn tập chương 3 - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 69 đến trang 72 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy nối ô ở cột A với ô ở cột B cho phù hợp.

 • Bài 28: Ôn tập - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 80 đến trang 81 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy nối nhân vật ở cột giữa với các ô hai bên sao cho đúng.

Bài giải mới nhất

Các môn khác - Lớp 6