Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 75 đến trang 76 SBT Địa lí 7. Câu 2. Nêu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội khu vực Nam Phi.

Câu 1 trang 75 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 2 trang 75 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Nêu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội khu vực Nam Phi.

Trả lời :

- Dân cư khu vực Nam Phi thuộc chủng tộ Nê-gro-ít, Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít và người lai.

- Phần lớn theo đạo Thiên chúa

- Các nước ở khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch nhanh (Phát triển nhất là CH Nam Phi)


Câu 3 trang 76 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

hãy nêu nhận xét khái quát về nền kinh tế của Cộng hòa Nam Phi.

Trả lời :

Nền kinh tế của Cộng hòa Nam Phi :

- Về công nghiệp : Các ngành chính bao gồm khai thác khoáng sản, luyện kim màu, cơ khí, hóa chất, ... Cộng hòa Nam Phi còn là một trong những nước sản xuất chủ yếu : uranium, kim cương, crom, vàng của thế giới.

- Về nông nghiệp : sản phẩm nông nghiệp của Cộng hòa Nam Phi chiếm 1/3 tổng sản phẩm xuất khẩu, chủ yếu là hoa quả cận nhiệt đới, ngô, ...

=> Cộng hòa Nam Phi là một nước công nghiệp phát triển nhất ở châu Phi.


Câu 4 trang 76 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành bảng dưới đây và cho nhận xét :

 

Trả lời :

Nhận xét : Cộng hòa Nam Phi có dân số trung bình nhưng lại có thu nhập bình quân đầu người khá cao (năm 2010 : với 49,9 triệu người với thu nhập bình quân đầu người là 7292,8 USD/người). Là quốc gia công nghiệp phát triển nhất ở châu Phi.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me