Trang chủ
Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 10 đến trang 11 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 10 SBT Địa lí 7

Hãy chọn một trong hai cụm từ : quang cảnh nông thôn, quang cảnh đô thị để điền vào ô trống trong các sơ đồ sau sao cho thích hợp : 


Câu 2 trang 10 SBT Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Hãy cho biết các hoạt động kinh tế chủ yếu và sự phân bố nhà ở của kiểu quần cư nông thôn ?

Trả lời : 

- Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là :

 + Nông nghiệp : dựa vào đất canh tác ( đất nông nghiệp )

 + Lâm nghiệp : dựa vào đất rừng, đất đồng cỏ

 + Ngư nghiệp : dựa vào diện tích mặt nước.

- Sự phân bố nhà ở của quần cư nông thôn là : Nhà cửa nằm rải rác hoặc tập trung thành làng, bản, thôn xóm.


Câu 3 trang 11 SBT Địa lí 7

Dựa vào SGK, bài giảng của thầy cô giáo và vốn hiểu biết, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 4 trang 11 SBT Địa lí 7

Hãy điền kí hiệu thể hiện đúng vị trí của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới năm 2000 vào lược đồ dưới đây (hình 1) :

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me