Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 5 đến trang 7 SBT Địa lí 7. Câu 2. Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây :

Câu 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây, em hãy cho biết tác dụng của việc điều tra dân số.

Trả lời :

Tác dụng của việc điều tra dân số :

- Biết được số dân của một địa phương, một nước hay trên toàn thế giới ( tại một thời điểm nhất định )

- Biết được số người trong từng độ tuổi của một địa phương, một nước hay trên toàn thế giới ( tại một thời điểm nhất định )

- Biết được tổng số nam, nữ của một địa phương, một nước hay trên toàn thế giới ( tại một thời điểm nhất định )

- Biết được nghề nghiệp của dân cư của một địa phương, một nước hay trên toàn thế giới ( tại một thời điểm nhất định )


Câu 2 trang 6 SBT Địa lí 7

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây : 

a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột, biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011.

b) Qua biểu đồ đã vẽ, rút ra những nhận xét bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

- Từ năm ... đến năm ... số dân thế giới ngày càng ...

- Trong khoảng thời gian ... năm, số dân thế giới tăng là ... triệu người.

- Trung bình một năm tăng ... triệu người ( tăng ... %/năm ) 

Trả lời : 

a) Biểu đồ biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011:

b) Qua biểu đồ đã vẽ, ta rút ra những nhận xét sau:

- Từ năm 1000 đến năm 2011 số dân thế giới ngày càng tăng

- Trong khoảng thời gian 1011 năm, số dân thế giới tăng là 6699 triệu người.

- Trung bình một năm tăng 6,626 triệu người ( tăng 0,09 %/năm ) 


Câu 3 trang 7 SBT Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân và hậu quả của sự bùng nổ dân số:

 

Trả lời : 

-Nguyên nhân: Dân số tăng nhanh, tỉ lệ sinh cao

- Hậu quả: dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết các vấn đề ăn, mặc, ở, học hành, việc làm....đã trở thành gánh nặng đối với các nước có kinh tế chậm phát triển. Đẩy nhanh tốc độ khi thác tài nguyên thiên nhiên làm suy thoái môi trường, diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, đất bạc màu khoáng sản cạn kiệt, thiếu nước sạch....


Câu 4 trang 7 SBT Địa lí 7

Dựa vào vốn hiểu biết và sơ đồ dưới đây:

Hãy nêu những biện pháp giảm sự gia tăng dân số và ngăn chặn sự bùng nổ dân số.

Trả lời :

Những biện pháp giảm sự gia tăng dân số và ngăn chặn sự bùng nổ dân số:

- Kiểm soát sinh đẻ ( kế hoạch hóa gia đình ) làm giảm sự gia tăng dân số

- Phát triển giáo dục, cách mạng nông nghiệp, công nghiệp hóa làm tăng tốc độ phát triển kinh tế khá cao, đời sống con người, trình độ hiểu biết được nâng cao. Từ đó nhận thức được hậu quả được của gia tăng dân số dẫn tới các hành động, suy nghĩ giúp hạn chế sự gia tăng dân số nhất có thể.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me