Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải sách bài tập Địa lí 6

Bình chọn:
3.4 trên 24 phiếu

Giải bài tập Địa lý 6, Học tốt Sách bài tập (SBT) Địa lý 6

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết sách bài tập (SBT) Địa lí 6, bài tập thực hành Địa lý 7 về Trái Đất, Các thành phần tự nhiên của Trái Đất,...
 • Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 4 đến trang 10 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào hình 1-2, hãy cho biết : Vì sao ban đầu chỉ nhìn thấy một phần cánh buồm, sau đó thấy toàn bộ cánh buồm và cuối cùng là thấy được cả thân con thuyền.

 • Bài 3: Tỉ lệ bản đồ - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 11 đến trang 12 SBT Địa lí 6. Bài 2. Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy : - Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớn hay nhỏ? - Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ như thế nào?

 • Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 20 đến trang 23 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên : - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích

 • Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 35 đến trang 37 SBT Địa lí 6. Bài 2. Hãy cho biết : ở chỗ tiếp xúc giữa 2 địa mảng khi nào hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương, khi nào hình thành núi.

 • Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất - SBT

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 46 đến trang 47 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết : Đặc điểm (hình dạng bên ngoài và bên trong) của địa hình núi đá vôi.

 • Bài 15: Các mỏ khoáng sản - SBT

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết từ trang 52 đến trang 54 SBT Địa lí 6. Bài 2. Kể tên ba khoáng sản thuộc từng loại khoáng sản sau : năng lượng, kim loại đen và màu, phi kim loại và nêu rõ công dụng của chúng:

 • Bài 17: Lớp vỏ khí - SBT

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết từ trang 55 đến trang 57 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào hình 46 trong SGK Địa lí 6 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết :

 • Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 61 đến trang 64 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào hình 50 và 51 trong SGK Địa lí 6, hãy : - Cho biết gió do đâu mà có.

 • Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa - SBT

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 64 đến trang 66 SBT Địa lí 6. Bài 2. Hãy cho biết cách tính lượng mưa của. - 1 ngày ................................ - 1 tháng ...............................

 • Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất - SBT

  Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết từ trang 68 đến trang 70 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào những đặc điểm cho dưới đây, hãy điền tiếp các số và chữ vào các ô tương ứng trong bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng đới khí hậu( ví dụ như cách điền "Hai đới lạnh trong bảng").

 • Bài 23: Sông và hồ - SBT

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 71 đến trang 74 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân loại hồ theo : a) Tính chất của nước hồ

 • Bài 24: Biển và đại dương - SBT

  Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 75 đến trang 78 SBT Địa lí 6. Bài 2. Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng : sóng, dòng biển, thuỷ triều, sóng thần