Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải sách bài tập Địa lí 10

Bình chọn:
3.7 trên 90 phiếu

Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Địa lý 10, Học tốt sách bài tập (SBT) Địa lý 10

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết sách bài tập (SBT) Địa lí 10 về Địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế - xã hội...luyện thi THPT Quốc gia
  • Bài 23: Cơ cấu dân số - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 6, bài tập từ trang 61 đến trang 63 SBT Địa lý 10. Câu 2. Hãy nêu ý nghĩa của một số loại cơ cấu dân số:

  • Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 6, bài tập từ trang 68 đến trang 70 SBT Địa lý 10. Câu 2. Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thiện sơ đồ sau :

  • Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp - SBT

    Giải từ câu 1 đến câu 3, bài tập từ trang 84 đến trang 85 SBT Địa lý 10. Câu 2. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới và giải thích.

Bài giải mới nhất

Các môn khác - Lớp 10