Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 107 đến trang 108 SBT Địa lí 7. Câu 2. Cho biết ý kiến của em về câu dưới đây :

Câu 1 trang 107 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ biểu đồ)

Căn cứ vào bảng số liệu tr.147 SGK

Vẽ biểu đồ mật độ dân số của toàn châu lục và các quốc gia trong bảng. 

Trả lời:

 


Câu 2 trang 108 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Cho biết ý kiến của em về câu dưới đây :

Phần lớn dân cư châu Đại Dương sống tập trung ở dải đất hẹp phía đông và đông nam ô-xtrây-li-a, ở bắc Niu Di-len và ở Pa-pua Niu Ghi-nê.

a) Đúng            

b) Sai 

Trả lời :

a) Đúng     


Câu 3 trang 108 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 4 trang 108 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ biểu đồ)

Dựa vào bảng số liệu thống kê tr. 148 SGK, em hãy :

a,  Vẽ biểu đồ cơ cấu thu nhập quốc dân của các nước trong bảng

b, Kết hợp với vốn hiểu biết, nêu nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia nêu trong bảng


Trả lời:

a, Biểu đồ cơ cấu thu nhập quốc dân của các nước Ô-xtray-li-a, Niu Di-len, Va-nu-a-tu, Pa-pua Niu Ghi-nê

b, - Một số quốc gia trình độ phát triển kinh tế vẫn còn kém như: Pa-pua Niu Ghi-nê, Niu Di-len

cơ cấu thu nhập qua ngành nông nghiệp vẫn còn cao

- Pa-pua Niu Ghi-nê là quốc gia còn khá chậm phát triển với cơ cấu thu nhập ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn (41,5%) cao hơn nhiều so với 3 nước còn lại( 26%, 25%, 9,2%)

- Tỉ trọng ngành dịch vụ của Ô-xtrây-li-a cao nhất (78%) trong khi đó Pa-pua Niu Ghi-nê thấp nhất(31,5%)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me