Trang chủ
Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 60 đến trang 62 SBT Địa lí 7. Câu 2. Ghi trên hình 6 tên các con sông lớn : các khối núi, các dãy núi lớn, các bồn địa, các sơn nguyên, các hồ lớn ở châu Phi.

Câu 1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào hình 26.1, tr.83 trong SGK :

Em hãy : 

a) Ghi lên lược đồ tên những biển và đại dương tiếp giáp với châu Phi.

b) Chọn một trong những cụm từ sau : kéo dài theo hướng đông-tây, kéo dài theo hướng bắc-nam, hình khối, để mô tả hình dạng châu Phi.

- Châu Phi có dạng : ...

c) Nối ô chữ bên trái với những ô chữ thích hợp ở bên phải :

Trả lời :

a) 

b) - Châu Phi có dạng : kéo dài theo hướng bắc-nam

c) 


Câu 2 trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Ghi trên hình 6 tên các con sông lớn : các khối núi, các dãy núi lớn, các bồn địa, các sơn nguyên, các hồ lớn ở châu Phi.

Trả lời :


Câu 3 trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ sau :

Trả lời :


Câu 4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Nêu những thuận lợi và khó khăn của địa hình châu Phi đối với sản xuất nông nghiệp

Trả lời :

Thuận lợi : Địa hình xen lẫn giữa sơn nguyên với bồn địa thấp thuận lợi cho việc trồng nhiều loại cây, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Khó khăn : Phần đông của lụa địa châu Phi được nâng lên mạnh, nền đá bị nứt vỡ và đổ sụp, tạo thành nhiều thung lũng sâu, nhiều hồ hẹp và dài. Châu Phi có rất ít núi và đồng bằng khó khăn cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me