Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 51 đến trang 53 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy điền nội dung vào các ô còn trống trong sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 2 trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây : 

a) Hãy nêu tên các dân tộc và địa bàn cư trú của các dân tộc sông ở đới lạnh phương Bắc ?

b) Hoạt động kinh tế truyến thống của họ là gì ?

Trả lời :

a) Các dân tộc và địa bàn cư trú của các dân tộc sông ở đới lạnh phương Bắc là : 

- Người I-nuc cư trú ở Bắc Mĩ và Đảo Grơn-len

- Người Chúc, người I-a-kut và người xa-mô-y-et sinh sống và làm việc ở Bắc Á

- Người La-pông ở Bắc Âu

b) Hoạt động kinh tế truyến thống của các dân tộc sông ở đới lạnh phương Bắc là :

- Người I-nuc sống bằng nghề săn bắn hải cẩu, gấu trắng, ... và đánh bắt cá

 Người Chúc, người I-a-kut và người xa-mô-y-et, người La-pông sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc, săn thú có lông quý.


Câu 3 trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành tiếp sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 4 trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Với những cụm từ cho sẵn dưới đây, em hãy sắp xếp lại để được những câu đúng.

a) Cá voi và các loài thú có lông quý (1), một cách quá mức (2), đã làm cho (3), săn bắn (4), nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng (5) 

b) Thiếu nhân lực (1), là (2), bảo vệ các loài động vật (3), và giải quyết sự (4), có nguy cơ tuyệt chủng (5), hai vấn đề lớn(6), của đới lạnh hiện nay (7)

Trả lời :

a) Săn bắn (4), một cách quá mức (2), đã làm cho (3), cá voi và các loài thú có lông quý (1), nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng (5) 

b) Bảo vệ các loài động vật (3), có nguy cơ tuyệt chủng (5), và giải quyết sự (4), thiếu nhân lực (1), là (2), hai vấn đề lớn(6), của đới lạnh hiện nay (7)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me