Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 31 đến trang 33 SBT Địa lí 7. Câu 2. Chọn các cụm từ : khí hậu ôn đới hải dương, khí hậu ôn đới lục địa, khí hậu địa trung hải ghi vào các sơ đồ dưới đây sao cho chính xác:

Câu 1 trang 31 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 2 trang 31 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Chọn các cụm từ : khí hậu ôn đới hải dương, khí hậu ôn đới lục địa, khí hậu địa trung hải ghi vào các sơ đồ dưới đây sao cho chính xác :

Trả lời :


Câu 3 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy ghi chữ Đ vào ô vuông ý trả lời đúng, chữ S vào ô vuông ý trả lời sai.

Những yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa là 

a) đợt không khí lạnh

b) đợt không khí nóng

c) gió Tây ôn đới

d) hải lưu nóng

đ) diện tích đới rộng, chiếm một nửa diện tích nổi trên Trái Đất.

Trả lời :

a) đợt không khí lạnh (Đ)

b) đợt không khí nóng (Đ)

c) gió Tây ôn đới (Đ)

d) hải lưu nóng (Đ)

đ) diện tích đới rộng, chiếm một nửa diện tích nổi trên Trái Đất. (Đ)


Câu 4 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng sự phân bố của từng loại khí hậu ôn đới.

Trả lời :


Câu 5 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy chọn các cụm từ sau : mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông ghi vào các ô còn trống trong sơ đồ sao cho đúng với đặc điểm của từng mùa ở môi trường đới ôn hòa.

Trả lời :


Câu 6 trang 33 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

 

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me