Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải sách bài tập Địa lí 9

Bình chọn:
4 trên 29 phiếu

Giải bài tập Địa lý 9, Học tốt Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết sách bài tập (SBT) Địa lí 9 về địa lí Việt Nam: địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ, địa lí địa phương,...
 • Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 5 đến trang 7 SBT Địa lý 9. Câu 2. Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ ở bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam

 • Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 3, bài tập từ trang 35 đến trang 36 SBT Địa lý 9. Câu 2. a) Vẽ biểu đồ hình tròn thế hiện cơ cấu khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình giao thông vận tải của nước ta, năm 1999 và năm 2010.

 • Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 51 đến trang 52 SBT Địa lý 9. Câu 2. Căn cứ vào nội dung cho sẵn dưới đây và kiến thức đã học, hãy viết một đoạn văn ngắn tóm tắt về hoạt động kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng.

 • Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 5, bài tập từ trang 56 đến trang 58 SBT Địa lý 9. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh kinh tế của tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ.

 • Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 5, bài tập từ trang 58 đến trang 60 SBT Địa lý 9. Câu 2. Quan sát hình 24.2. Biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995 - 2002 (giá so sánh năm 1994), tr. 86 SGK, hãy nêu nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995 - 2002.

 • Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 3, bài tập từ trang 61 đến trang 62 SBT Địa lý 9. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các dạng địa hình và tiềm năng kinh tế của các dạng địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Bài 28: Vùng Tây Nguyên - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 68 đến trang 69 SBT Địa lý 9. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây, nêu rõ thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của Tây Nguyên khi xây dựng và phát triển kinh tế.

 • Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 69 đến trang 71 SBT Địa lý 9. Câu 2. Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp hơp ở cột B sao cho phù đúng

 • Đề kiểm tra học kì I Địa lí 9 - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 3, bài tập từ trang 72 đến trang 73 SBT Địa lý 9. Câu 2. Nền nông nghiệp của nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng được phát triển dựa trên những thuận lợi nào của điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội?

 • Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 3, bài tập trang 76 SBT Địa lý 9. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ để nêu rõ điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì khi xây dựng và phát triển kinh tế

 • Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 78 đến trang 79 SBT Địa lý 9. Câu 2. Nối ô chữ số (1), ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu đúng sự khác biệt trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trước và sau năm 1975.

 • Đề kiểm tra học kì II Địa lí 9 - SBT

  Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập trang 98 SBT Địa lý 9. Câu 2. Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.