Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải sách bài tập Lịch sử 9

Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Lịch sử 9

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi bài tập lý thuyết, bài tập vận dụng, thực hành trong sách bài tập (SBT) Lịch sử 9
 • Bài 4: Các nước châu Á - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, bài tập từ trang 13 đến trang 16 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

 • Bài 5: Các nước Đông Nam Á - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, bài tập từ trang 16 đến trang 19 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

 • Bài 6: Các nước châu Phi - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, bài tập từ trang 20 đến trang 22 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

 • Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 5, bài tập từ trang 23 đến trang 25 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy nối thời gian với nội dung lịch sử cho phù hợp với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

 • Đề kiểm tra 1 tiết học kì I Lịch sử 9 - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 4, bài tập từ trang 27 đến trang 28 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

 • Bài 9: Nhật Bản - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, bài tập từ trang 32 đến trang 35 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

 • Bài 10: Các nước Tây Âu - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 6, bài tập từ trang 35 đến trang 38 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau:

 • Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 4, bài tập từ trang 47 đến trang 50 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân hoá giai cấp trong Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất và chỉ rõ thái độ và khả năng cách mạng của từng giai cấp.

 • Đề kiểm tra học kì I Lịch sử 9 - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 3, bài tập từ trang 55 đến trang 56 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Trình bày sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nêu nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm?

 • Đề kiểm tra học kì II Lịch sử 9 - SBT

  Giải từ bài 1 đến bài 3, bài tập trang 124 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ?